Hudební škola pro seniory. Bílá škola.

zpívání,
rytmická cvičení,
škola bílých hlasů

Učení rytmu, základů hudební teorie, čtení not.
Jednohlas, dvojhlas, kánon.
Používání Orffova instrumentáře.
Pořádání veřejných koncertů.
Propojování seniorů s dětmi.
Babičky a dědové zpívají...

Cílem bílé školy je
překonat stud
najít svůj nový (bílý) hlas
objevit
další životní smysl.
Zažívat radost ze společného zpěvu.
Setkávat se na hodinách s dětmi,
zpívat s nimi a hrát,
inspirovat se navzájem.