Tomáš Fingerland

Petra Strá

o učitelích
medailon Tomáš Fingerland
Tomáš Fingerland (*1971)
Violoncellista, učitel, mezižánrový hudebník, improvizátor, skladatel.
Pochází z hudební rodiny, jeho dědeček, violoncellista, byl členem Ševčíkova-Lhotského kvarteta
a koncertním mistrem České filharmonie (1903-1906).
T. Fingerland začal hrát na violoncello v sedmi letech. Studoval na 2. lékařské fakultě UK, a vedle toho se nadále věnoval hudební interpretaci a později i autorské skladbě.
Roku 2012 zakončil Státní konzervatoř v Teplicích a ještě v průběhu studií začal vyučovat své vlastní žáky a získávat pedagogickou praxi, která, ačkoliv vychází z tradičních metodik, postupně přechází ve vlastní učitelský přístup. To už je období,
kdy byla založena la škola, určená především nejmenším dětem.
Během výukové hodiny, která jakoby sama byla živým vystoupením umělce, vytváří velmi uvolněný divadelně-hudební projev. Svým příkladem vede žáky k jejich vlastnímu uvolnění a tedy ke stavu,
kdy se můžou plně věnovat „už pouze“ hudbě.
T. F. se zabývá studiem Bachových svit a patří mezi jedny z nejlepších interpretů J. S. Bacha u nás.
Jako mezižánrový umělec je zván ke spolupráci na různorodých uměleckých projektech.
Hrál s mezinárodně oceňovaným tanečním divadlem Farma v jeskyni. Dlouhodobě hraje ve skupině Činna.
Hrál v různých orchestrech, v současné době ve Smíchovské komorní filharmonii.
Na svých sólových vystoupeních hledá spojnice mezi starou a novou hudbou.
Když zahraje na violoncello a k tomu zpívá hlasem kontratenora, je to...
ale to už si poslechněte sami.
medailon Petra Strá
Petra Strá (*1979)
Básnířka.
První sbírka, kterou napsala v devíti letech, byla jejími rodiči (omylem) zničena.
Chce tedy vyzvat rodiče k větší opatrnosti a pozornosti. Nevyhazujte žádné z věcí, které mají vaše děti položené na svých stolech,
které leží pod stolem, případně jsou poházené po pokoji.
Už vůbec nevyhazujte nic, na čem je zapsané cokoliv písmem vašich dětí. Každý papír zmačkaný do koule pečlivě zkontrolujte.
V roce 2011 založila s T. Fingerlandem hudební la školu.
T. F. skládá hudbu na napsané texty anebo si Strá poslechne melodii a dopíše text.
Za nejpřínosnější oba považují tvorbu, která vzniká přímo pro konkrétní děti, které navštěvují jejich třídy. Takový text i hudba v sobě mají přesnou představu, jakou emoci v daném dítěti probudit a jak jej motivovat. Každé dítě to intuitivně pozná a do své písně se vždy aktivně zapojí, přestože doposud spíše pozorovalo a jen poslouchalo.
Petra Strá je obdivovatelkou dětí a dětského světa a je jí jasné,
že právě ony ji inspirují k tomu,
aby ona mohla inspirovat je.
Studovala několik vysokých škol a pracovala na mnoha místech v nejrůznějších povoláních.
Také hodně cestovala. Během té doby ale ani na chvíli nepřestala psát.
Píše poezii, pohádky, písně, rytmická a fónická říkadla.
S trpělivostí právě sepisuje pedagogiku la školy, kterou zatím pojmenovává stejně, la škola, příp. la schola.
Dokončuje studium na Literární akademii Josefa Škvoreckého.